Enclaves of Baarle

From F.A. Brekelmans,  De Belgische enclaves in Nederland. Tilburg, 1965.
 
A. Belgische enclaves.

1. Ten westen van Baarlebrug (tussen Castelree en Ulicoten) groot perceel.
2. Dito-kleiner perceel.
3. Vosterschoor (aan het Merkske).
4. Raykensschoor (bij het Merkske).
5. Verbinding tussen Nederlands gebied en "De Blokken".
6. Langs de weg Baarle - Turnhout ter weerszijden van de spoor-lijn (de enclave bij het Molenrietven) Deze enclave ter grootte van 14 ha is in 1959 bij uitspraak van het Internationaal Gerechtshof verklaard Belgisch te zijn.
7. De enclave van Gorpeind.
8. De grote enclave gevormd door de dorpskom met uitsteeksels.
9. Enclave tussen Visweg en Reth.
10. Enclaves ter weerszijden van de Visweg nabij Nijhoven.
11. Enclave ten westen van 10 en vrijwel vast verbonden met de kom-enclave.
12. Enclave van het Couseel, gelegen tussen Oordeel en Nijhoven.
13. Grote enclave van Oordeel.
14. Enclave ten westen van de Alphenseweg nabij gemeentegrens met Alphen. Volgens traditie zou hiertijdens de reformatie gedurende enkele jarende schuurkerk ("veldkluis") van het dorp Alphen hebben gestaan .  
15. Enclave aan Alphenseweg -ten noorden van Oordeel.
16. Enclave ten noorden van de oostelijke uitlopers der grote enclave van Oordeel. (13).
17. Enclave oostelijk van de spoorlijn ten noorden van de dorpskom.
18. -Enclave ten noorden van de Generaal Maczeklaan tussen spoorlijn en enclave 13.
19. Enclave gelegen ten noordoosten van 17.
20. Enclave langs de noordzijde van de Leliestraat.
21. Enclave ten noord-oosten van de Chaamseweg.
22. Enclaveten westen van de Chaamseweg enten z.o. gelegen aan de Nonnenkuil.
23. Enclave ten zuiden der Katerstraat, even ten oosten van de Akkerstraat (Hierop staat voor de helft het huis "De Zwaan").
24. Enclave tussen Chaarnse-weg en Katerstraat, aan weerszijden van de Burgemeester Van Gilsestraat.
25. Enclave tussen Oordeelsestraat en Kapelstraat.
Added by K.Leenders:
26. Enclave Withagen (1995.)
27. Zondereigen

B. Nederlandse percelen rondom of nagenoeg rondom gelegen in Belgische enclaves.

a.    Tussen Chaamseweg en enclave 24.
b.    Ten z.o. van de baan naar Eikelenbosch - Zondereigen en doorlopend over de weg in n.o. richting naar Katerstraat.
c.    Grotendeels ten oosten en voor een klein deel ten westen van de spoorlijn; ten z.w. begrensd door de Briemerloop en noordwaarts doorlopend over de Katerstraat tot en met Stationsemplacement enerzijds en tot Schoolstraat anderzijds.
d.    Langs Zandweg lopend in zuidelijke richting naar Visweg.
e.    Eventen zuiden van d.
f.    Ten oosten van de Turnhoutseweg en ten zuiden grenzend aan de straat tussen Rethsestraat en spoorlijn (in dit perceel weer een Belgische enclave!).
g.    Ten zuiden van Rethsestraat, ten oosten grenzend aan Gierlestraat.
h.    Ten westen van de Oordeelsestraat, even ten westen van de Visweg.
j.    Op Oosteneind ten noorden van de Kapelstraat en ten westen van de laan.
k.    Ten westen van de Molenstraat, even ten westen van de vroegere Korenmolen van Loots.(Molenstraatno. 2  t/m 20).
l.    Aan de Molenstraat bij kilometerpaal 16.

C. Nederlandse enclaves in België.

m.    "De Blokken" in het zuiden der gemeente, nabij Weelde-statie en ten z.o. van Gelle. Dit perceel is wel door een "landtong" met Nederland verbonden.
n.    Perceelgelegen in Zondereigen ten n.w. van Ginhoven.
Added by K.Leenders:

D. De rest van Baarle-Nassau